Bạn đang ở đây

13/10/2011

Trong thời gian qua, VVOB Việt Nam phối hợp với 5 trường ĐH/CĐSP và các chuyên gia quốc tế, chuyên gia Việt Nam xây dựng bộ tài liệu về Dạy và học tích cực gồm nhiều mô đun khác nhau. Các mô đun này được sử dụng trong đào tạo giảng viên nguồn và tập huấn nhân rộng tại 5 tỉnh thuộc chương trình của VVOB. Một số mô đun cũng được sử dụng trong chương trình bồi dưỡng giáo viên. Tháng 9/2011, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội thảo đánh giá tài liệu của VVOB tại 2 tỉnh Phú Thọ và Bắc Giang. Trên cơ sở kết quả của hội thảo đánh giá này Bộ GD&ĐT sẽ quyết định việc đưa các tài liệu này vào danh mục tài liệu tham khảo tập huấn thường xuyên cho giáo viên trên phạm vi toàn quốc.

Tại mỗi tỉnh, hội thảo đánh giá được tổ chức trong 2 ngày với sự tham dự của 30 giáo viên. Ngoài ra các giảng viên của các trường ĐH/CĐSP thuộc chương trình VVOB cũng tham dự thảo và giới thiệu về các mô đun (mục tiêu, nội dung chính...) này. Các mô đun được giới thiệu bao gồm “Giáo dục môi trường”, “CNTT cho Dạy học tích cực DHTC”, “Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề” và “Học theo góc”. Ngay trong các phần giới thiệu này, các đại biểu được tham gia vào hoạt động học tập hợp tác, tạo nên không khí tập huấn sôi nổi. Sau đó, các đại biểu tham gia thảo luận về nội dung, thiết kế giảng dạy và phương pháp tập huấn của 4 mô đun này. Cuối hội thảo các đại biểu điền phiếu đánh giá các mô đun.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đã thu thập, xử lý các phiếu đánh giá và tổ chức họp tổng kết với sự tham dự của VVOB. Các đại biểu tham dự hội thảo và cán bộ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đánh giá cao các tài liệu của VVOB. Bốn mô đun trên sẽ được đưa vào danh mục tài liệu tham khảo bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT yêu cầu VVOB xây dựng các tài liệu hướng dẫn tự học cho các mô đun này. Tài liệu hướng dẫn tự học sẽ giúp các giáo viên có thể tự học các mô đun này. Cùng với việc được đưa vào danh mục các tài liệu tham khảo bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, các mô đun này sẽ được giới thiệu đến 314.000 giáo viên THCS trên toàn quốc.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sẽ tổ chức các hội thảo giới thiệu chương trình bồi dưỡng thường xuyên mới và danh mục các tài liệu tham khảo (bao gồm cả các tài liệu của VVOB) tại 6 vùng (Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ). VVOB được mời đến giới thiệu cách sử dụng các tài liệu này. Các tài liệu này sẽ được lưu trên kho tài nguyên. Các Sở GD&ĐT có thể tải về và nhân bản sử dụng cho công tác bồi dưỡng giáo viên tại địa phương.

Trong năm tới, bốn mô đun khác của VVOB (vừa được hoàn thành hoặc đang trong giai đoạn biên soạn) cũng sẽ được Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá theo quy trình tương tự để đưa vào danh mục tài liệu tham khảo bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Bốn mô đun đó là "Kiểm tra, đánh giá", "Thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp", "Học theo hợp đồng" và "E-learning".