Bạn đang ở đây

28/10/2010

VVOB vui mừng thông báo rằng hiện bạn có thể tải về 2 môđun dành cho giáo viên

Môđun Dạy học dựa trên Giải quyết vấn đề:

Mô đun Dạy học dựa trên Giải quyết vấn đề được biên soạn dành cho các trường ĐH/CĐSP. Mô đun này gồm một cuốn tài liệu tập huấn dành cho giáo viên với các thông tin về bản chất và cách áp dụng dạy học dựa trên giải quyết vấn đề như một cách tiếp cận trong dạy học tích cực nói chung. Kèm theo cuốn tài liệu là đĩa CD chứa cuốn tài liệu Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề từ thực tế địa phương. Cuốn sách này đề cập đến việc áp dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong việc tổ chức những hoạt động ngoại khóa chú trọng vào giáo dục môi trường.

Cuốn tài liệu Dạy học dựa trên Giải quyết vấn đề được Tiến sỹ Lê Huy Hoàng, cán bộ giảng dạy của trường Đại học Sư phạm Hà nội biên soạn với sự đóng góp từ 25 thành viên nhóm nòng cốt về phương pháp giảng dạy từ 5 trường ĐH/CĐSP đối tác của VVOB. Cuốn tài liệu Dạy học dựa trên giải quyết từ thực tế địa phương trong đĩa CD do Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Trí (Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội) biên soạn và được Thạc sỹ Vũ Thị Mai Anh (Đại học Quốc gia Hà nội) biên tập. Trong cuốn sách còn có một số mô đun hoạt động ngoại khóa cụ thể do giảng viên các trường ĐH/CĐSP nói trên biên soạn và thử nghiệm.

Tài liệu tập huấn Giáo dục Môi trường Cơ bản:

Cuốn Tài liệu tập huấn Giáo dục Môi trường Cơ bản là một công cụ cụ thể để các giảng viên/giáo viên có thể tổ chức một khóa cơ bản về Giáo dục Môi trường, bất kể họ là các giáo viên tương lai hay những thầy cô giáo đã dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt là hướng tới đối tượng trong khối trung học cơ sở. Mục tiêu của khóa tập huấn là giúp các giáo viên có cái nhìn tổng quát về các vấn đề môi trường nói chung, tích hợp và lồng ghép các vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường vào bài giảng của mình, không chỉ trong những môn có liên quan trực tiếp đến môi trường như Sinh học hay Địa lý.

3 chủ đề trong cuốn tài liệu tập huấn này (biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và xử lý chất thải) được giới thiệu qua một loạt các hoạt động dựa trên tài liệu nguồn trong cuốn tài liệu tập huấn. Mỗi hoạt động được thiết kế để giới thiệu một nội dung cụ thể theo cách ngắn gọn, chính xác và dễ hiểu. Những vấn đề môi trường phức tạp như biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, sự ấm lên toàn cầu và nước biển dâng… được đơn giản hóa bằng một ngôn ngữ dễ hiểu.

Kèm theo cuốn tài liệu là đĩa CD chứa những tài liệu khác, tranh ảnh và các đoạn video clip để sử dụng trong khóa tập huấn. Ngoài ra, trong đĩa CD còn có các giáo án do giảng viên các trường đối tác của VVOB biên soạn.