Bạn đang ở đây

08/06/2017

Mục tiêu

 • (Ngày 1) Quan sát trẻ dựa trên quá trình  
  • Giới thiệu Hệ thống quan sát trẻ dựa trên quá trình;
  • Chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ một số trường của tỉnh Thái Nguyên và Quảng Nam;
  • Giới thiệu lộ trình phát triển năng lực về Hệ thống quan sát trẻ dựa trên quá trình
 • (Ngày 2) Phát triển chuyên môn cho giáo viên dựa vào nhu cầu và do trường chủ trì
  • Xác định, chia sẻ và thảo luận các thực tiễn đang được áp dụng
  • Triển khai các kế hoạch theo từng tỉnh/huyện 

 

Thành phần tham dự, thời gian và địa điểm

Thời gian 8 – 9/6/2017 (8:00 – 17:00)

Địa điểm Khách sạn Đà Nẵng Riverside - A30 đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Thành phần tham dự

 • Cán bộ Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh Quảng Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum
 • Cán bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo, cán bộ quản lý và giáo viên trường mầm non của huyện Đông Giang và Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), huyện Trà Bồng và Ba Tơ (Quảng Ngãi), huyện Kon Plong Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) 
 • Cán bộ VVOB