Bạn đang ở đây

Tên chương trình: Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ mầm non (trẻ 5 tuổi) và học sinh tiểu học (lớp 1 và 2) thông qua hoạt động tăng cường áp dụng dạy học tích cực (DHTC), tập trung vào giai đoạn chuyển tiếp
Địa bàn hoạt động: ở cấp trung ương + 4 tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An và Quảng Nam, Quảng Ngãi
Thời gian thực hiện: 2014 - 2016
Ngân sách: €2.236.000
Nhà tài trợ: Chính phủ Liên bang Bỉ (DGD)
Các chủ đề chính: Giáo dục mầm non, Phát triển giáo viên, Quản lí trường học, Hỗ trợ chiến lược

Bối cảnh

Sự khác biệt về nguồn gốc dân tộc và kinh tế-xã hội là nguyên nhân chính dẫn đến bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Điều này được phản ánh trong số lượng trẻ bỏ học và kết quả học tập của các em. Trong quãng thời gian đi học của trẻ, bất bình đẳng cần được giải quyết càng sớm càng tốt.

Mục tiêu

Cán bộ quản lí trường học và giáo viên tạo cơ hội bình đẳng tất cả trẻ mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tương lai của trẻ.

Đối tác

Đối tác chiến lược

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đối tác thực hiện

 • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục (Cục NG&CBQLCSGD)
 • Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) 4 tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi
 • Trường CĐSP Thái Nguyên, Nghệ An, Đại học Quảng Nam và trường ĐH Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN VN)
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Hội LHPN tỉnh) Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi

Các tổ chức khác

 • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 • Học viện Quản lý Giáo dục
 • Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Đại học sư phạm 2

Các hoạt động

Chương trình Giáo dục Mầm non tại Việt Nam tập trung vào hoạt động áp dụng Dạy và học tích cực (DHTC) và Giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học. Chương trình hướng tới 5 Kết quả.

 • Ở cấp quốc gia, Cục NG&CBQLCSGD, Bộ GD&ĐT có kĩ năng và công cụ để sử dụng có hiệu quả các phương thức bồi dưỡng khác nhau như tập huấn trực tiếp, e-learning và học tập kết hợp.
 • Các Sở GD&ĐT bồi dưỡng cho giáo viên mầm non về DHTC trong GDMN và giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học.
 • Các trường ĐH/CĐSP bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm mầm non về DHTC trong GDMN và giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học.
 • Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ hội LHPN các tỉnh về nội dung DHTC trong GDMN và giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học.
 • Hội LHPN các tỉnh nâng cao nhận thức cho cha mẹ về các nội dung này.

Một số kết quả đat được trong giai đoạn 2014-2015

 • Chủ đề ‘Quản lí sự thay đổi để hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp’ đã được Cục NG&CBQLCSGD, Bộ GD & ĐT, thẩm định và tập huấn cho 15 tỉnh miền núi phía Bắc.
 • Khoảng 2.000 CBQL trường học và GV (cả nam và nữ) đã được tập huấn về DHTC và giai đoạn chuyển tiếp.
 • 100% giảng viên giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học của các trường ĐH/CĐSP tại 4 tỉnh của Chương trình được tập huấn về DHTC.
 • Hơn 6.000 cha mẹ đã tham dự các hoạt động về kỹ năng làm cha mẹ liên quan đến giáo dục và Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền.