Bạn đang ở đây

03/04/2017

Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 năm 2017, VVOB Việt Nam đã tham dự Hội nghị Phát triển trẻ thơ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do Mạng lưới phát triển trẻ thơ khu vực châu Á-Thái Bình Dương – (ARNEC - Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood) tổ chức tại Siem Reap, Campuchia. Hội thảo đề cập đến ảnh hưởng của giáo dục và tầm quan trọng của các can thiệp lên sự phát triển của trẻ ở lứa tuổi mầm non. Đây là lần thứ tư VVOB tham gia hội nghị thường niên này, nơi mang lại cơ hội tốt để trao đổi với các chuyên gia về các dự án và nghiên cứu gần đây đồng thời nêu lên các quan ngại trong bối cảnh hiện tại. (Nguồn ảnh: tờ rơi ARNEC).

Mục tiêu chung

Năm 2016, VVOB cùng với 32 giáo viên mầm non đã dành 6 tháng để thực hiện một nghiên cứu tại các huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), thành phố Thái Nguyên và huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên). Trong nghiên cứu này, VVOB đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho những giáo viên này trong vấn đề quan sát và đánh giá mức độ thoải mái và sự tham gia của trẻ. Các phát hiện của nghiên cứu đã giúp VVOB định hình phương hướng triển khai dự án trong 5 năm tới, tập trung vào 22 huyện khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống tại ba tỉnh miền Trung (Kon Tum, Quảng Ngãi và Quảng Nam).

Cùng với tổ chức Plan Việt Nam, VVOB là đơn vị đại diện cho cộng đồng ARNEC tại Việt Nam trong ba năm qua. Trong khuôn khổ hội nghị, các tổ chức thành viên ARNEC đã thảo luận làm thế nào để đạt được mục tiêu chung là sự thoải mái và phát triển tốt nhất cho tất cả trẻ em trong khu vực.

Phương pháp tiếp cận toàn diện

Chất lượng giáo dục mầm non là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển đầy đủ của trẻ trong những năm đầu đời. Phương pháp tiếp cận của VVOB là đánh giá mức độ thoải mái và sự tham gia của trẻ như những chỉ số quá trình trong việc đánh giá sự học tập và phát triển của các em. Khi trẻ thể hiện sựthoải mái và tham gia ở mức độ cao, điều đó đồng nghĩa với việc trẻ có thể phát triển đầy đủ trong tất cả các lĩnh vực như thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm và kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Theo thời gian, sự linh hoạt của não bộ giảm dần và trở nên khó khăn hơn để bắt kịp sự phát triển. Vì vậy, , trẻ em phải nhận được sự thúc đẩy phù hợp ngay từ khi còn bé để có thể phát triển toàn diện lâu dài.

Đầu tư đúng đắn

Hội nghị ARNEC nhấn mạnh rằng các chương trình nâng cao chất lượng giáo dục mầm non cần được coi là những khoản đầu tư đúng đắn chứ không phải là chi phí. VVOB Việt Nam đóng góp vào việc phát triển các chương trình và chính sách giáo dục mầm non chất lượng, hiệu quả và dựa trên minh chứng nghiên cứu bằng cách đo lường sự phát triển của trẻ, đồng thời nâng cao năng lực của giáo viên trong việc xây dựng hoạt động học tập đa dạng phù hợp với trẻ.

Chất lượng giáo dục mầm non là yếu tố cơ bản để đảm bảo trẻ có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình, hướng đến Mục tiêu Phát triển Bền vững số 4 (SDG 4) và góp phần đạt được một số mục tiêu Phát triển Bền vững khác (SDG).