Bạn đang ở đây

03/10/2015

Chúng tôi rất tự hào thông báo ông Herman Van Rompuy đánh giá cao tầm quan trọng của các hoạt động của VVOB và muốn thúc đẩy chúng trong tương lai với vai trò là đại sứ của tổ chức chúng tôi.

Ông Van Rompuy là cựu Thủ tướng Bỉ và là cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Gần đây, ông được bầu làm người đứng đầu Trung tâm Chính sách châu Âu.